Vi börjar med att göra en besiktning så att vi kan bilda oss en uppfattning om uppdragets storlek. Sedan diskuterar vi med er vilka av våra tjänster som ska ingå i uppdraget, exempelvis:

  • Packning, gäller även arkiv, förråd etc.
  • Demontering av kontorsmöbler samt märkning av dessa.
  • Lastning och transport (ingår alltid)
  • Lossning på nya adressen (ingår alltid)
  • Uppackning
  • Montering av kontorsmöblerna som vi placerar efter era önskemål.

Text om varför man ska välja er.. 

Text om rut-avdraget..